google-site-verification=AY-tJ9PPEXgPsbvS60EB6o_IKsbRpMoPiWxcZxdxsQA

Lisans eğitimini psikolojik danışmanlık alanında Marmara Üniversitesi, uygulamalı (klinik) psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘Görücü Usülü ve Kendisi Tanışarak Evlenen Çiftler Arasında Bağlanma Stillerine Göre Evlilik Uyumlarının İncelenmesi’ bitirme projesi ile tamamladı.

 

İkinci uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde ‘Fiziksel ve Sözel Şiddet Davranışı ile Öfke Düzeyi ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi’ isimli yüksek lisans tezi ile tamamladı.

 

Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM başta olmak üzere çeşitli bölümlerde staj eğitimi aldı.

 

Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde çalıştı. Yaygın gelişimsel bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan bireylerle ve aileleriyle çalıştı. 

EMDR I ve II. Düzey eğitimini tamamlamış, sertifikalı uygulayıcıdır.
 

EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan 500 saatlik “Aile ve Evlilik Terapileri Eğitimi” ni tamamlamış sertifikalı aile ve çift terapistidir. ISR-International Society of the Rorschach and Projective Methods üyesi olan Rorschach ve Projektif Testler derneği tarafından verilen 2 senelik Rorschach Testi eğitimini tamamlamıştır. Yine projektif hikayelendirme testi, TAT uygulama eğitimine sahiptir. Ayrıca Avrupa Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diplomalar vermekte olan ve Avrupa Psikoterapi Deneği (EAP) tarafından akredite edilmiş IPI (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü) dan 700 saatlik psikodrama ve grup psikoterapisi eğitimini, ‘Zamanda Yolculuk Edenler, An Felsefesinde Zaman Kavramının Küçük Gupta İncelenmesi’ tezi ile tamamlamış sertifikalı grup terapistidir.

EMDR nedir?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) in baş harflerinden oluşmaktadır. EMDR, Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş, teorik olarak zihnin bilgi işleme modelini esas alan , bütünleştirici bir terapötik yaklaşımdır. Rahatsızlık verici yaşantıları içeren anılar, zihin tarafından adaptif şekilde işlemlenemezler ve anı ağımızın içinde uygun şekilde depolanmazlar. EMDR, bu anıların görüntüleri, olay sonrası bireyin kendiyle ilgili olarak kodladığı olumsuz inançlar, olumsuz duygular ve beden duyumu ile ilgilenir.

Duyarsızlaşma Nedir ve EMDR’la Nasıl Sağlanmaktadır?
Duyarsızlaşma,sökonusu anıya ve/veya travmatik yaşantıya ilişkin duygusal yük ve atfedilen düşüncelerde, görüntülerde, duygularda veya beden duyumunda, rahatsız edici yoğunluğun ortadan kaldırılması veya azaltılması olarak ifade edilebilir. 

Göz Hareketleri Neden Yapılmaktadır?
Zihnimiz, gün içinde kazanılan tüm bilgiyi (duygu ve yaşantı deneyimleri) gece uyku sırasında işlemler (processing). Bu işlem uykunun REM (Rapid Eye Movement) safhasında, kendiliğinden olur. Uykunun bu safhası ayrıca rüya görülen aşama olarak da bilinmektedir. Uyku sırasında REM uykusundaki bir kişinin, göz kapağı kapalıyken, göz kürenin içeride sağa sola hareket ettiği gözlemlenebilir. EMDR seanslarında uygulanan göz hareketleri, bu işlemin uyanıklıkta tersine çevrilmesi ve bu yolla işlemlemenin kolaylaştırılarak sağlanmasıdır.
EMDR uygulamaları sırasında, göz hareketlerinin teknik olarak çift taraflı uyaran (bilateral situmulation) sağladığı ve bunun diğer duyusal yollarla da yapılabileceği (işitsel ve dokunsal olarak) görülmüştür. Günümüzde pek çok EMDR terapisti, göz hareketleri ile çift taraflı uyaran vermek yerine, EMDR aleti ile çift taraflı uyaran vermektedir. Bu durum terapisti seans içinde daha özgür kılmakta olduğundan tercih edilmektedir.

EMDR Nerelerde Kullanılır?
Başta majör travmatik yaşantılar olmak üzere, travmatize edici bir etkisinden bahsedilen her türlü yaşam olayında, komplex travmalarda, erken travmalarda, tıbbi bazlı travmalarda (organ kaybı, işlev kaybı, disfonksiyonlar vs.), bedenselleştirmelerde (somatization), cinsel travmalarda, anksiyete bozukluklarında (özgül fobi, panik atak, genelleşmiş anksiyete bozukluğu, hipokondriyazis vs.), depresyonda, performans geliştirmede, yeme bozukluklarında, çiftlerle çalışmalarda kullanılmaktadır.

 

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilemez. Tanı ve tedavinin kesinlikle doktorunuz tarafından ve hastane ortamında yapılması gerekmektedir.

Doktorundan Dinle | www.doktorundandinle.com

bilgi@doktorundandinle.com |  02122781525 |İstanbul

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram